Unitat de Dret Civil


La unitat de dret civil és l’encarregada al departament de dret privat d’estructurar i organitzar els estudis de Dret civil a la titulació de dret (Facultat de dret) al grau de relacions laborals (Facultat de dret) i a la titulació d’administració d’empreses i dret (Facultat de ciències econòmiques). A més, participa en el Màster oficial de dret empresarial, en el Màster on-line de Dret de família i en el Màster de dret civil i familiar.

Les línies de recerca de la unitat són el Dret civil català (bàsicament, dret de família, drets reals i dret de successions), Dret civil patrimonial (obligacions i contractes), Dret de la propietat intel·lectual i Dret antidiscriminatori.

Formen part de la unitat 23 professors, els quals participen en diferents projectes de recerca i una becària FPI.

Projectes de recerca vigents actualment a la unitat de dret civil són:

 • DER2010-17949 "Nueva configuración de la persona física. Revisión de las condiciones personales, familiares y patrimoniales. El principio de no discriminación" (2011-2013).
  Investigadora principal: Mª. del Carmen Gete-Alonso y Calera.
  Membres del grup: Susana Navas Navarro, Judith Solé Resina, Maria Ysàs Solanes, Mª. del Carmen Núñez Zorrilla, Joan Lluís Pérez Francesch, Olga Villagrasa Aguilar, Cristina Alonso Suárez, Sanda Camacho Clavijo, Alejandra de Lama Aymà, Xavier Pou de Avilés Sans, Michelle Giroux, Marie-Ève Sylvestre, Martin Ebers.
   
 • DER2009-13004 "La tutela jurídico civil de los datos de carácter personal y el régimen jurídico privado de su cesión" (2010-2012).
  Investigador principal: Lorenzo Prats Albentosa.
  Membres del grup: Eulàlia Amat Llari, Xavier Cecchini Rosell, Joan Manel Abril Campoy, Lluís Puig Ferriol, Cristina Pardo Mayorga.
   
 • 2009SGR551 "La competència en dret d'obligacions i contractes de Catalunya: bases, principis i matèries".
  Investigador principal: Lorenzo Prats Albentosa.
  Membres del grup: Eulàlia Amat Llari, Joan Manel Abril Campoy, Lluís Puig Ferriol, Xavier Cecchini Rosell, Xavier Pou de Avilés Sans, Carlos Górriz López, María José Reyes.
   
 • 2009SGR221 “Grup d’estudi de dret civil català” (UB-UAB).
  Investigador principal: Ferran Badosa Coll.
  Membres del grup (UAB): Sandra Camacho Clavijo, Alejandra de Lama Aymà, María del Carmen Gete-Alonso y Calera, Josep Llobet Aguado, Susana Navas Navarro, Carmen Núñez Zorrilla, Judith Solé Resina, Maria Ysàs Solanes.
Documents institucionals Principals documents del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Privat
Carrer de la Vall Moronta
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 45
FAX +34 93 581 22 21

d.dret.privatarrobauab.cat

 

 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona