Departament de Cirurgia


 Recull de documents institucionals i normatives universitàries:
 

Reglament de Cirurgia (pdf: 0,08 MB)
Reglament de la Facultat de Medicina (pdf MB)
Estatuts UAB (pdf MB)
RD 1393/2007 - Estudis Universitaris Oficials (pdf MB)
Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona