Didàctica de les arts plàstiques


La importància de l’art en la cultura contemporània és del tot indiscutible, ja que totes les transformacions que aquesta experimenta estan directament vinculades amb els valors estètics i ètics del individu, formant així, un dels nuclis generadors de la nostra societat.

Al mateix temps, la plasticitat de la creació artística fa possible una educació integral des de les arts, facilitant el procés de formació de l’ésser humà des de l’infantesa i al llarg de tota la seva vida.

L’exploració crítica, interpretativa, creativa i expressiva que l’educació artística té com inherent en el seu procés d’aprenentatge és fonamental en el desenvolupament de l’ésser humà en totes les seves dimensions; i això és així, en l’enteniment de l’art com un element holístic, que integra totes les possibles maneres de representar i representar-se , i que fonamenta el valor crític i ideològic vers la cultura i l’educació visual i artística.

L’enteniment de les arts plàstiques com un nucli de formació interdisciplinari i transdisciplinari fa que  multitud de disciplines es relacionin en la formació de l’alumnat, així, les tecnologies més comunes com la pintura, l'escultura, el dibuix, la fotografia o el vídeo formen part de projectes íntimament lligats amb la ciència, la literatura, l'antropologia, la sociologia… incloent discursos contemporanis que permetran abordar els temes claus del nostre present, per així, ajudar a construir futurs professionals capacitats per resoldre els reptes que la societat i l’educació imposen.

La Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques va ser creada en 1986 i formada per dos àrees de coneixement: Didàctica de l’Expressió Plàstica i Dibuix. Aquestes dues àrees han donat forma al cos del conjunt de la Unitat, així tant la investigació com la docència estan inscrites des de l’àmbit artístic, i resten instal·lades tant en l’activitat purament artística com en les seves aplicacions didàctiques.

El perfil del professorat abraça les competències i experiències artístiques professionals, les docents universitàries, les docents en educació infantil i primària, l’educació en museus i altres institucions, educació en la diversitat i la investigació en cinc línies bàsiques:

  • Gènere i educació visual
  • Comprensió crítica de les arts i la cultura visual
  • Formació i desenvolupament visual a través de les arts
  • Experimentació del currículum: arts, identitat i diversitat
  • Projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris en educació de les arts

 

És per aquests motius que independentment de la tasca docent i d’investigació, aquesta Unitat es caracteritza per una important participació en la transferència de coneixements, que passa a ser un dels trets definitoris del seu perfil.

Dins del marc de plans d’estudi universitaris, la Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques és de les poques d’Espanya i Catalunya que ofereix una menció en la titulació de Grau en Educació Primària, cosa que fa evidenciar el seu desig d’integració en els reptes que l’educació actual des de i en les arts reclama.

ASSOCIACIONS D'EDUCACIÓ ARTÍSTICA:

International Society for Education through Art (InSEA)

The National Society for Education in Art and Design (NSEAD)
National Art Educational Association (NAEA)
Red Iberoamericana de Eduación Artística (RIAEA)
Col·legi de Doctors i Llicenciats en Belles Arts i Professors de Dibuix de Catalunya (COLBACAT)

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona