Didàctica de la música


La Unitat de Didàctica de la Música, forma part del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal que està adscrit a la Facultat de Ciències de l'Educació de la UAB. La seva funció és la de desenvolupar la docència a futurs professionals de l’ensenyament musical i desenvolupar línies de recerca al voltant de la Didàctica de la Música en tots els nivells educatius

En són membres el personal acadèmic i el personal investigador que està en formació, el personal d’administració i de serveis que hi està adscrit així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupen tasques de recerca sota la responsabilitat d’un membre del personal acadèmic del Departament.

Les principals funcions són:

 

  • Coordinar i impartir els ensenyaments que té assignats.
  • Impulsar les activitats docents i de recerca del seu personal.
  • Promoure i subscriure contractes en l’àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia.
  • Participar en els processos d’avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.
  • Promoure contactes en l’àmbit de l’ensenyament de la música a totes les etapes educatives.

 

 

VEU

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona