Didàctica de l'expressió corporal


La Unitat de Didàctica de l'Educació Corporal està composta actualment per persones especialitzades en diferents àmbits de la motricitat. El professorat d’aquesta unitat imparteix docència en el nou Màster Universitari de Recerca en Educació (especialitat d'Art, Cos i Moviment), en les titulacions de Grau d’Educació Primària,  d’Educació Infantil i Educació Social, tenint una incidència rellevant en la  Menció d’Educació Física dels mestres de Primària.

La participació en l’anterior Titulació de Mestre d’Educació Física (EF) des del curs 1993 ha permès que hagin sorgit 17 promocions de mestres especialistes en EF, que conjuntament amb l'alumnat de postgraus per a l'especialització en EF adreçats a mestres de Primària, ha permès arribar a la xifra aproximada de 1.100 professionals formats i acreditats en la nostra Facultat per a poder impartir docència d'EF. També s’ha realitzat, des del curs 98/99, el Postgrau de Desenvolupament Psicomotor de 0 a 8 anys, amb els què s’ha format a un gran nombre de psicomotricistes de l’àmbit educatiu.

A més de les activitats d'investigació, es duen a terme activitats formadores, entre les quals, cal destacar:
 

  • Formació d'EF en altres especialitats de l’anterior Magisteri: Educació. Primària, Educació Musical, Llengua Estrangera, i Educació Especial.
  • Formació d’Educació Corporal i Desenvolupament Psicomotor en l’anterior  magisteri d'Educació Infantil.
  • Organització i realització de vuit Postgraus d'EF i Esports a proposta de la Generalitat i de sindicats de l'ensenyament.
  • Organització i realització de les edicions del Postgrau de Desenvolupament Psicomotor.
  • Programa de doctorat EF i Esport: Didàctica i Desenvolupament Professional.
  • Organització bianual, des de l'any 2002, de les Jornades de Reflexió: Psicomotricitat i escola.
  • Coorganització del 5è Congrés Europeu de Psicomotricitat.
  • Organització i participació en nombroses jornades, cursos, congressos i seminaris de Psicomotricitat, esport escolar, EF, etc.
  • Creació i organització de les Activitats Físiques en el Medi Natural per a l'alumnat de la Facultat de Ciències de l'Educació.

 

PSICOMOTRICITAT

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona