Delegació d'estudiants


Estudis Francesos

Léa Ledoux (1r curs)

Andrea Dobarro
  (2n curs)

Ainhoa Delgado   i  Noelia García   (3r curs)

Pilar Moreno    (4t curs)


Graus Combinats

Alba Sánchez    (1r curs)

Valeria García    (2n i 3r curs)


Rubén Casado  i  Gisela Jiménez  (3r i 4t curs)
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona