Delegació d'estudiants


La Delegació d'Estudiants és l'òrgan universitari representatiu dels alumnes al Departament de Filologia Anglesa i Germanística. La Delegació vetllem pels interessos del col·lectiu estudiantil i treballem conjuntament amb la Comissió de Docència del Departament per tal de contribuir a la millora de l'ensenyament i reforçar les vies de comunicació entre el professorat i l'alumnat.
Entre les tasques dels delegats s'hi inclou: representar els interessos dels estudiants com a col·lectiu, convocar reunions, organitzar les eleccions de delegats, assistir a les reunions del Departament (on hi tenim dret a vot) i establir contacte directe amb la Directora del Departament i la Comissió de Docència. Enguany, per primer cop, hem organitzat una reunió oberta on es convida a tots els estudiants de Llicenciatura i Grau d'Estudis Anglesos i Graus Combinats a dir la seva sobre la titulació, amb l'objectiu de poder traslladar els dubtes i les queixes generals més efectivament al Departament, i així poder trobar-ne solucions.

Cada curs té el seu propi representant, de primer fins a quart, així com un delegat per als graus combinats i un per als estudiants de postgrau.
Els delegats són escollits democràticament per l'alumnat mitjançant eleccions anuals. Les eleccions per als representants de primer curs i de Màster tenen lloc durant els primers mesos del curs (octubre-novembre), i les dels delegats dels altres cursos i de Graus Combinats es duen a terme en el mes de maig. Qualsevol alumne es pot presentar i sortir escollit per al seu curs.
  
Els estudiants del Departament poden trobar més informació a:
L'espai de la Delegació d'Estudiants al Campus Virtual
Podeu contactar amb nosaltres per a qualsevol pregunta a través de la següent adreça:
coordinacio.grau.angles@uab.cat

Documents institucionals Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Edifici B (UAB)
Facultat de Filosofia i Lletres
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) Barcelona


Horari d'atenció al públic:
Matins de dilluns a divendres, de 11:00 a 13:00h
Tardes de dilluns a dijous (excepte juliol), de 15:30 a 16:30h

Tel.: 93 5811567
Fax: 93 5812001

d.fil.anglesaarrobauab.es

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona