Consell i comissions


El Consell de Departament és l’òrgan col·legiat de govern del Departament. Està constituït per:

Sector A: El personal acadèmic doctor i la resta de personal acadèmic amb dedicació a temps complet

Asier Ibeas, Gary Junkin, José Antonio López Salcedo, José  López Vicario, Montse Meneses, Antoni Morell, Romualdo Moreno, Mercedes Narciso, Pedro de Paco, Josep Parrón , Carles Pedret, José Antonio del Peral,  Miquel Àngel Piera, Juan José Ramos, Gonzalo  Seco, Javier Serrano,  María Angeles Vázquez, Jordi Verdú i Ramon Vilanova

Sector B: Una representació de la resta del personal acadèmic i del personal investigador en formació

Guillem Boquet, Edith Annette Cabrera, Daniel Egea, Edwar Hernando Macias, Ivan Pisa, Patricia Maria Silveira i Angel Triano

Sector C: Una representació de l’estudiantat. 

No hi ha representació

Sector D: una representació del personal d’administració i serveis

Ernesto Díaz i Susana Ferrer

 

La comissió executiva és l’òrgan ordinari de govern i de gestió del Departament, i en formen part:

Carles Pedret, Montse Menesses, Ivan Pisa, Gonzalo Seco, Miquel Àngel Piera, Asier Ibeas i Susana Ferrer

Seu electrònica Tràmits, informació i serveis electrònics de la UAB

 

Plànols La ubicació del Departament

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes

Escola d'Enginyeria
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 4030
d.telecos.eng.sistemes@uab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona