Comissió i càrrecs


La Comissió Executiva 

Atès l'elevat nombre de membres del Departament i del Consell de Departament, la dispersió geogràfica de les unitats departamentals i amb la finalitat d'agilitar-ne el funcionament, la Comissió Executiva és l'encarregada de vetllar perquè es compleixin els programes, pressupostos i objectius aprovats pel Consell del departament.
 

La Comissió de Tercer cicle

La Comissió de Doctorat  és l'òrgan ordinari encarregat de l'organització, gestió i supervisió dels programes i estudis de doctorat del Departament.
 

Càrrecs del departament: 

Director: Jaume Fernández-Llamazares jaume.fernandezllamazares@uab.cat
 
Secretari J. Francesc Julián Ibáñez 21127jji@gmail.com
Coordinador
Doctorat:               
Juan Morote Robles jmorote@vhebron.net


                                          

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del Departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Cirurgia
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron
Tel. 93 428 25 19 - Fax 93 428 27 10
web

d.cirurgiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona