Comissions i càrrecs


Comissió de Seguretat i Prevenció
Maite Navarro Garcia, Gestora
Alba Hernández Bonilla, Coordinadora Unitat Genètica
Esther Julián Gómez, Coordinadora Unitat Microbiologia Campus
Montserrat Sales Sanz, Tècnica Unitat Genètica
Joan Ruiz Seró, Técnic Unitat Microbiologia Campus

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Biotecnologia
David Reverter Cendrós, Coordinador del Programa
Jordi J. Cairó Badillo
Pau Ferrer Alegre
Salvador Ventura Zamora
Antonio Villaverde Corrales

Comissió del Màster Oficial en Biotecnologia Avançada
Francesc Godia Casablancas, Coordinador del Màster
Jordi J.Cairó Badillo
Pau Ferrer Alegre
Salvador Ventura Zamora
Antonio Villaverde Corrales

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Genètica
Francisco José Rodríguez-Trelles Astruga, Coordinador del Programa
Jordi Surrallés Calonge
Rosa María Tarrío Fernández
Antonia Velázquez Henar

Comissió del Màster Oficial en Genètica Avançada
Ricard Marcos Dauder, Coordinador del Màster
Jordi Surrallés Calonge
Mauro Santos Maroño
Alba Hernández Bonilla
Alfredo Ruíz Panadero
Susana Pastor Benito
Jesús Piedrafita Arilla

Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Microbiologia
Jordi Mas Gordi, Coordinador del Programa
Olga Sánchez Martínez
Maria Ramos Martínez Alonso
Rosa Mª Bartolomé Comas

Comissió del Màster Oficial en Microbiologia Aplicada
Olga Sánchez Martínez, Coordinadora del Màster
Isidre Gibert González
Jordi Barbé García
Montserrat Llagostera Casas
Jordi Mas Gordi
Antonio Villaverde Corrales
Núria Gaju Ricart
Isabel Esteve Martínez
Marina Luquin Fernández
Maira Martínez Alonso
Esther Julián Gómez
Neus Ferrer Miralles
Susana Campoy Sánchez
María Pilar Cortés Garmendia
Antoni Solé Cornellà
Esther Vázquez Gómez
Jesus Aranda Rodríguez
Daniel Yero Corona
José Luis Corchero Nieto
Escarlata Rodríguez Carmona

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona