Comissions


La Comissió Executiva

Atès l'elevat nombre de membres del Departament i del Consell de Departament, la dispersió geogràfica de les unitats departamentals i amb la finalitat d'agilitar-ne el funcionament, la Comissió Executiva és l'encarregada de vetllar perquè es compleixin els programes, pressupostos i objectius aprovats pel Consell del departament.

La Comissió Executiva del Departament de Medicina està formada pel Director, el Secretari, els coordinadors de les unitats departamentals i un professor per unitat departamental de les següents assignatures: Patologia General, Medicina i Cirurgia I i II, Medicina i Cirurgia III i IV, Dermatologia i Radiologia.La Comissió de l'Estudi de Doctorat

La Comissió de Doctorat  és l'òrgan ordinari encarregat de l'organització, gestió i supervisió dels programes i estudis de doctorat del Departament.
Facultat de Medicina Web de la Facultat de Medicina de la UAB

 

Documents i normatives Principals documents i normatives del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Accessibilitat i transport Com arribar a la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina
Facultat de Medicina - Unitat Docent Vall d'Hebron

Tel. 93 428 56 21 - Fax 93 428 32 64

d.medicina@uab.cat
doctorat.medicina@uab.cat

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia:

Cita prèvia


 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona