Cątedra Responsabilitat Professional Mčdica i Medicina Legal


 Presentació Cątedra 
Conveni
Publicacions
La UAB, el CoMB, el Grup Med i SHAM impulsen una càtedra per a formar al facultatiu en aspectes de Medicina Legal i seguretat clínica

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB) el Grup Med i la Asseguradora SHAM van signar el passat mes de juny un conveni de col·laboració per a posar en marxa d’una nova Càtedra de Responsabilitat Professional Mèdica i Medicina Legal, l’objectiu bàsic del qual és la promoció de la docència, la recerca i la formació en l’àmbit de la responsabilitat mèdica i la difusió de pràctiques segures en l’exercici professional.

Adscrita al Departament de Psiquiatria i Medicina Legal de la Universitat Autònoma i ubicada a la Unitat Docent de l’Hospital de la Vall d’Hebron i a la pròpia seu del Col·legi de Metges de Barcelona, la nova Càtedra està dirigida pel Dr. Arimany.

A més del propi director la creació de la càtedra va estar auspiciada per la rectora de la UAB, Margarita Arboix; el president del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, el conseller delegat del Grup Med, Albert Lluch y el director general de l’asseguradora SHAM (Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles), Dominique Godet.

La iniciativa docent es centrarà en quatre pilars que els seus promotors consideren bàsics: la docència en els seus diferents nivells, des del grau universitari fins a la formació de postgrau; la investigació, amb la promoció de l'accés a beques i ajuts nacionals i internacionals per a estudiants de doctorat que elaborin les seves tesis sobre responsabilitat professional mèdica o Medicina Legal i per a grups específics de recerca; la transferència de coneixement i la difusió dels resultats d'aquestes investigacions en congressos, jornades i publicacions i, finalment, la projecció a escala internacional, establint relacions i intercanvis amb universitats i centres de recerca d'altres països.

La càtedra neix dons de la sinergia dels sectors acadèmic, professional i assegurador i representa, segons els seu director, la culminació de la feina i l’experiència acumulades a l’Àrea de Praxis del Col·legi de Metges de Barcelona en l’àmbit de la recerca sobre responsabilitat professional mèdica i seguretat clínica, així com de la cultura de la gestió de riscos sanitaris compartida amb l’asseguradora SHAM.

Neix també amb una clara vocació de convertir-se en un referent científic internacional en aquests àmbits. “El coneixement que es derivi serà fonamental per a la professió mèdica, perquè qualsevol millora en la seguretat clínica repercuteix en la qualitat de l’assistència”, segons el director. Arimany dirigeix també l’Àrea de Praxis del COMB i va ser el primer director de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya. Entre altres iniciatives, el Servei de Responsabilitat Professional del COMB en Col·laboració amb el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, va posar en marxa el 2015 un ambiciós projecte de seguretat clínica relacionat amb la responsabilitat civil. En essència l’objectiu era posar en comú els processos clínics i quirúrgics més problemàtics o de major risc de reclamació de cada especialitat.

Els aspectes medicolegals i de responsabilitat mèdica son essencials a la pràctica diària i com a tal des de diferents àmbits, tant acadèmics com professionals es dona suport a potenciar la seva presencia, tant al grau de medicina com, posteriorment, a la residencia i durant tot l’exercici professional que estaran en formació continuada.

En aquest sentit, segons els promotors de la càtedra nascuda a Catalunya, la seva creació “demostra també l’esforç conjunt que realitzen el Col·legi de Metges de Barcelona, el Grup Med i Sham en la difusió de la cultura de la gestió de riscos, amb l’objectiu de reduir la sinistralitat i de millorar la seguretat dels pacients.

Descarregar aquesta informació.


 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psiquiatria
i de Medicina Legal


Facultat de Medicina UAB
Avinguda de Can Domènech.
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès). Barcelona

Per realitzar tràmits presencialment, cal demanar cita prèvia
Tel.: 93 581 23 81 / 12 25

d.psiquiatriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autņnoma de Barcelona