Càrrecs i representants


Equip de direcció
Director: Laia Viladot
Secretària acadèmica: Cecília Gassull
Coordinadora de Tercer Cicle: Carolina Nieva

 

Coordinació:
Unitat de Didàctica de la Música: Albert Casals
Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques: Mar Morón 
Unitat de Didàctica de l'Educació Corporal: Tomás Peire
 
Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Facultat de Ciències de l'Educació
Plaça del Coneixement
Despatx G6-158
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Telèfon: 935 811 679
Fax: 935 813 299

d.did.musical@uab.cat
+34 93 581 16 79

d.did.musicalarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona