Director: Nuria de la Osa Chaparro

Secretària: Estel Gelabert Arbiol

Coordinadora del Programa de Doctorat de Psicologia Clínica i de la Salut: Lourdes Ezpeleta Ascaso

Coordinadora del Màster de recerca en Psicologia Clínica i de la Salut: Lourdes Ezpeleta Ascaso

Coordinadora del Departament : Maria Soledad Mora Giral

Responsable de Biblioteca: Ana Barajas Velez

CONTACTA AMB NOSALTRES

Suport Departamental
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935813831

d.psic.salutarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona