Directori 
Imatge d'Agustí Justicia
 • Línies de recerca
 • Tesi doctoral sota la direcció de la professora Cándida Ferrero (UAB): Itinerarium Symonis Semeonis: edició, estudi i traducció.
 •  
 • Publicacions
 • Congressos i Seminaris:
  - V Seminario Islamolatina "(Des)velando identidades” amb la participació «El Corpus Islamolatinum com auctoritas en el discurs polèmic de Symon Semeonis», organitzat pels projectes d’investigació ECERM (Ref. 2017 SGR 1332) i ISLAMOLATINA (Ref. 2017 SGR 1787), celebrat entre els dies 18 i 19 d’octubre de 2018, a la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Autònoma de Barcelona.

  - Assistència al Workshop Internacional «To Jerusalem and Beyond. New directions in the Study of Latin Travel Literature ca. 1250-1500» celebrat a La universitat d’Innsbruk el 4 i 5 d’abril de 2019.
 •  
 • Altres informacions
 • - Graduat en Estudis Clàssics a la Universitat Autònoma de Barcelona (2016).

  - Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana a la Universitat Autònoma de Barcelona (2018).

  - Doctorand en el programa de Ciències de l’Antiguitat i Edat Mitjana amb l’especialitat de Filologia Llatina.

  - Tesi doctoral sota la direcció de la professora Cándida Ferrero (UAB): Itinerarium Symonis Semeonis: edició, estudi i traducció.
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona