Directori 
Fotografia de Núria Pacheco
  • Línies de recerca
  • - Tesi doctoral: Ut sis stator et habitator. La colonització feudal de la Catalunya Nova: la immigració occitana (segles XII-XIII)
  •  
  • Publicacions
  • - Antoni Virgili i Núria Pacheco: “Occitans a les terres de l’Ebre (segle XII)” dins Actas del XIèn Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Universitat de Lleida, 16-21 de juny de 2014 (en premsa).
    - Núria Pacheco (2015): “Occitanos en las tierras del Ebro (siglo XII): el caso de los colonos tolosanos” dins II Jornadas Predoctorales en Estudios de la Antigüedad y de la Edad Media: el texto como herramienta común para estudiar el pasao. Preceedings of the Second Postgraduate Conference in Studies of Antiquity and Middle Ages, Universidad Autónoma de Barcelona, 19-21st November 2014. British Archaeological Reports (BAR) International Series 2775. pp. 147-153.
    - Núria Pacheco: “La colonización feudal de las tierras del Ebro (siglos XI-XIII): el caso de los Sant Ponç” dins Actas del VII Congreso Internacional e Interdisciplinar de Jóvenes Historiadores: teoría, metodología y casos de estudio (Universidad de Salamanca, abril de 2016) (en premsa).
    - Helena Kirchner, Antoni Virgili, Josep Marfull, Núria Pacheco, Manel Pica i Montserrat Rovira: "Espais agraris, assentaments andalusins i la ciutat de Tortosa (Baix Ebre)" dins Actes de les I Jornades d’arqueologia de les terres de l’Ebre (Tortosa, 6-7 de maig de 2016) (en premsa)

  •  
  • Altres informacions
  • - Beneficiària d’un contracte predoctoral de Formación de Profesorado Universitario (setembre 2016), concedit pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
    - Graduada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona (juliol 2014)
    - Màster en Prehistòria, Antiguitat i Edat Mitjana per la Universitat Autònoma de Barcelona (juliol 2015)
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona