Aules per treballs en grups petits


Seminaris per al desenvolupament de la metodologia de l'Aprenentatge Basat en Problemes (ABP).

La metodologia de l'Aprenentatge Basat en Problemes utilitza un conjunt d'activitats al voltant d'una situació o problema amb la finalitat que l'estudiant construeixi el seu coneixement amb el mateix procés de raonament que farà quan sigui professional. Fent-ho d'aquesta manera l'estudiant desenvolupa habilitats: per analitzar els problemes; per recuperar el coneixement previ que té i relacionar-lo amb el que li falta; per aprendre a buscar i a analitzar la informació pertinent, i sobre tot per integrar els coneixements.

En l'ABP es treballa en grups de 12-13 estudiants amb la tutorització d'un docent. El treball grupal que es desenvolupa permet l'adquisició de les competències transversals com ara les: d'aprendre a treballar en equip, de comunicar-se i de ser responsables i gestor del seu estudi i aprenentatge. L'Aprenentatge Basat en Problemes posa l'èmfasi a "aprendre a aprendre", com a eina útil al llarg de tota la vida professional, de manera que ha de permetre autoformar-se i autoreciclar-se durant tota la vida professional.

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Informació per a accedir al Campus!

 

Eina Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB

 

Intranet Accedeix al teu espai personal

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Infermeria
Edifici M 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 46 49
FAX +34 93 586 82 22

d.infermeriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona