Unitat d'Arqueologia


 
En el moment de la divisió per àrees (unitats) dintre de la universitat espanyola, la d'Arqueologia va formar part de l'àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques, aconseguint la seva pròpia entitat en una fase posterior.
 
Dintre de la UAB, la unitat d'Arqueologia formà part en un principi del Departament d'Art, passant a integrar-se, des del seu moment fundacional, en el Departament de Ciències de l' Antiguitat i Edat Mitjana.
 
Les línies d'investigació s'orienten vers l'Arqueologia romana, constituint un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat de Catalunya en el que s'integren altres investigadors de diverses institucions públiques, singularment el Museu de Mataró. Dintre de l'arqueologia romana, cal esmentar l'estudi dels nuclis romans i de l'estructuració del territori, a més del tractament d'aspectes diversos de la cultura material, com la ceràmica, les matèries primeres inorgàniques, l'epigrafia i l'escultura. 

Representant de la unitat: Joaquim Pera Isern

Integrants de la unitat:

- David Asensio Vilaró
- Francesc-Xavier Busquets Costa
- Cèsar Carreras Monfort
- Laia Catarineu Iglesias
- Josep Guitart Duran
- Joaquim Pera Isern
- Josep Maria Puche Fontanilles
- Alessandro Ravotto
- Isabel Rodà de Llanza
- Esther Rodrigo Requena
- Núria Romaní Sala

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84

d.c.antiguitatarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona