Directori 
Imatge de Francesc Josep Cuartero
  • Línies de recerca

  • Ha publicat i publica estudis sobre poesia grega i mitografia en revistes especialitzades i actes de congressos i ha pronunciat confe-rències en diversos centres. Actualment treballa en l'edició dels mitògrafs grecs, un camp en el qual ha dirigit un equip d'investiga-ció centrat a la UAB.
  •  
  • Publicacions

  • Entre les seves publicacions es troben les edicions següents: Xenofont, L’expedició dels Deu Mil, Barcelona, Alpha 1969-1979; Longus, Dafnis i Cloe, Barcelona, Alpha 1981; Parteni de Nicea, Dissorts d’amor, Barcelona, Alpha 1982; Trifiodor, La presa de Troia, Barcelona, Alpha 1987; Isop, Faules (amb traducció de Montserrat Ros), Barcelona, Alpha 1984-1989; Col·lut, El rapte d’Hèlena, Barcelona, Alpha 1992; Apol·loni de Rodes, Les Argonàutiques, Barcelona, La Magrana 2002; Homer, Ilíada (amb traducció de M. Ros i notes de J. Alberich), Barcelona, Alpha, des de 2005); Homer, Odissea (amb traducció de Carles Riba), Barcelona, Alpha, des de 2010); Pseudo-Apol·lodor, Biblioteca, Barcelona, Alpha: vol. I (2010), II (2012); Hesíode, Teogonia, Barcelona, Adesiara 2012; Introducció a Homer, Iliada, traducció de Montserrat Ros, Barcelona, Adesiara 2019.

    És codirector de l’equip redactor del Diccionari Grec-Català, publicat per Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2015.
  •  
  • Altres informacions

  • Forma part del Consell Directiu de la Fundació Bernat Metge des de 1974. Jubilat de la càtedra en 2013, és, d’aquesta data, professor emèrit d’aquesta universitat.
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona