Directori 
Fotografia de Josep Maria Escolà
 • Línies de recerca

 • - Evolució de la llengua i literatura llatines vers el món medieval, tant en la seva sortida cap a les llengües romàniques,com en la seva conversió en llengua de comunicació i de cultura en l’àmbit de la societat de l’Edat Mitjana. També abarquen la influència del cristianisme en aquest procés.
 •  
 • Projectes

 • Projecte de recerca (últims 5 anys):

  - FFI 2009-10484. Inscripciones latinas en verso en Hispania. Tratamientos multimedia para la investigación y su transferencia. DGICYT, 2010-2012. Dra. Concepción Fernández Martínez. Prórroga del mismo hasta el 30-6-2013.
 •  
 • Publicacions

 • Publicacions (últims 5 anys):

  - “Las donaciones piadosas de los Condes de Barcelona”, Las donaciones piadosas en el mundo medieval, Alfonso García Leal (ed.), Oviedo, 2012, 333-352.

  - “La llengua de les actes de consagracions d’esglésies de l’antic Bisbat d’Urgell (s. IX-XII)”, Estudios de Latín Medieval Hispánico, Actas del V Congreso Internacional de Latín Medieval Hispánico, Barcelona, 7-10 de septiembre de 2009, José Martínez-Óscar De la Cruz- Cándida Ferrero (eds.), Firenze, 2011, 989-994.

  -“La interferència del cristianisme en la transmissió del món antic”, Informació i comunicació a Grècia i Roma, edició a cura de M. Jufresa, Barcelona, 2011, 147-165.
 •  
 • Altres informacions

 • Comunicacions a congressos recents:

  - Escolà Tuset, J.M., “La mitologia clàssica a l’obra del rector de Vallfogona”, Artes ad Humanitatem, E. Borrell-P. Gómez, edd., Barcelona, 2010, volum II, pp. 255-264.

  - Escolà Tuset, J.M., “El latín en Cataluña en el siglo VII”, Latin Vulgaire – Latin Tardif IX, Actes du IXe Colloque international sur le latin vulgaire et tardif. Lyon 2-6 setembre 2009. Edité par Frédérique Biville, Marie-Karine Lhommé et Daniel Vallat, Lyon, 2012, pp. 141-153.
 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona