Servei d'Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica


El Servei d'Anàlisi de Fragilitat Cromosòmica de la UAB ofereix al sistema nacional de salut i a centres privats de diagnòstic genètic nacionals o internacionals una plataforma altament especialitzada en síndromes de fragilitat cromosòmica en general i en anèmia de Fanconi en particular. El Servei disposa de personal i equipament especialitzat en anàlisis citogenètica de fragilitat cromosòmica, estudis d’alteracions del cicle cel•lular per citometria de flux o modificacions proteiques per western blot.

Director: Dr. Jordi Surrallés Calonge
Campus de Bellaterra
Edifici C
08193 Cerdanyola del Vallès
Tel.: 93 5811830
Fax.: 93 5812387
E-mail: Jordi.Surralles@uab.cat

La web del servei es: http://safcro.uab.cat

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Genètica i de Microbiologia
Edifici C
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL  +34 93 581  27 24
FAX +34 93 581  23 87
Enviar correu

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona