Directori 
IMG_MercaderI
  • Altres informacions
  • Organització i coordinació dels diferents àmbits administratius de la Secretaria. Col·laboració amb l'Equip de direcció del Departament. Tramitació de beques, contractes i subvencions. Tramitació de convenis. Traspassos de crèdit. Pagaments puntuals i periòdics.  Justificació de projectes nacionals i suport en la justificació de projectes europeus.
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona