Gestor departamental: José Alberto López Cachero
Administrativa: Mª Cristina Prats Vilaròs
Administrativa: Esperanza Postigo Cervero
Auxiliar administrativa: Noelia Sánchez Sánchez

Tècnica de suport a la recerca:
Nuria Vallés Peris
Despatx B5/058
Tel. 935814501

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacte
Dep. de Psicologia Social
Fac. de Psicologia, Edifici B
Campus de Bellaterra
08193 Bellaterra
935813831

d.psic.socialarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autōnoma de Barcelona