Personal d'Administració i Serveis


       
       

ADMINISTRACIÓ

     
Carmen Márquez M3-209 Fac. Medicina (Bellaterra) 93 581 4649 d.infermeria@uab.cat
       
Tècnic Simulació      
Sergi Maestre M4-009 Fac. Medicina 93 581 8249 sergi.maestre@uab.cat
       
     
       
       
       
       
       
       
       
Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Informació per a accedir al Campus!

 

Eina Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB

 

Intranet Accedeix al teu espai personal

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Infermeria
Edifici M 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 46 49
FAX +34 93 586 82 22

d.infermeriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona