Personal d'Administració i Serveis 
Fotografia Cognoms, Nom Despatx Telèfon Correu electrònic
Quim Aguado Aguado, Quim QC/3050 3543 quim.aguadoarrobauab.cat
Gemma Roque Roqué, Gemma QC/3086 1990 gemma.roquearrobauab.es
Daniel Ruiz Ruiz, Daniel QC/3052 3544 daniel.ruizarrobauab.cat
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona