Unitat integrada de suport administratiu departamental


Jordi Jovani Aubanell  (Gestor Departamental)

Mª Cristina Prats Vilaròs (Administrativa)

Raquel Vidal Justícia (Administrativa)

Sandra Rodríguez Escriche (Administrativa Interina)

Cristian González Recio (Administratiu Interí)

CONTACTA AMB NOSALTRES

Suport Departamental
Campus de Bellaterra,
Edifici B,
Facultat de Psicologia
Despatx B5/016b
935813831

d.psic.salutarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona