Document d'acollida al nou PDI


El Departament de Ciències de l'Antiguitat i l'Edat Mitjana ha preparat un document per facilitar la incorporació del PDI en les tasques que ha de desenvolupar.

Document d'acollida al nou PDI.
Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Ciències de l'Antiguitat i de l'Edat Mitjana
Edifici B Facultat de Filosofia i Lletres 08193 Bellaterra (Barcelona)
+34 93.581.23.84

d.c.antiguitatarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona