Ressenya històrica


Logotip departament

El Departament d'Infermeria va ser aprovat en Consell de Govern el 15 de juliol de 2009 i té com a finalitat ser una estructura que promogui i organitzi la docència i la recerca en l'àmbit de la infermeria. Des del curs 2009-2010 imparteix docència en el Grau en Infermeria, i des del curs 2010-2011 també en el grau de Fisioteràpia a la Facultat de Medicina.
 
El departament sorgeix en part per la integració de l'Escola Universitària d'Infermeria Vall d'Hebrón que va ser creada per la necessitat de professionals d'infermeria que va motivar el desenvolupament hospitalari dels anys seixanta. Va començar a funcionar el curs 1966/67 com a escola d'Ajudants Tècnics Sanitaris, i quan  onze anys més tard els estudis d'infermeria van assolir la categoria d'universitaris, l'Escola es va convertir aleshores en un centre adscrit acadèmicament a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb dependència administrativa de l'Institut Català de la Salut (ICS).

Al llarg de la seva història, l'EUIVH ha tingut com a punt de referència, i com a característica de privilegi, realitzar la pràctica clínica als serveis assistencials de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, on es dóna una atenció sanitària especialitzada de tercer nivell i de reconegut prestigi, i també en centres d'atenció primària de l'ICS, responsables d'una assistència de qualitat que garanteixen la cobertura de les necessitats de salut de la població.

Aquesta situació de privilegi es manté actualment  amb el Departament d'Infermeria.
 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos Informació per a accedir al Campus!

 

Eina Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB

 

Intranet Accedeix al teu espai personal

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Infermeria
Edifici M 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 46 49
FAX +34 93 586 82 22

d.infermeriaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona