El departament deMicroelectrònica i Sistemes Electrònics (MiSE)


El Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics (MiSE) va ser creat l'any 2005 a partir de la Unitat de Microelectrònica: Disseny de Circuits Integrats de l'antic Departament d'Informàtica i té per objectius principals impartir docència i desenvolupar recerca i innovació en els àmbits en que és competent.

El Departament està adscrit a l'Escola d'Enginyeria en la que realitza la seva activitat docent majoritària de grau i màster, activitat que està centrada en l'àmbit les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. L'activitat docent principal la imparteix en els graus d'Enginyeria Informàtica, Enginyeria Electrònica de Telecomunicacions, Enginyeria de Sistemes de Telecomunicacions i en els màsters d'Enginyeria de Telecomunicacions i d'Enginyeria Informàtica. Tanmateix el Departament participa en el programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicacions (amb menció de qualitat).

El Departament està format per uns 40 membres entre personal acadèmic, estudiants de postgrau i personal d'administració i serveis. El reglament del Departament estipula que el Consell del Departament és l'òrgan màxim de decisió, que delega la gestió ordinària en la Comissió Executiva del Departament.

A nivell de recerca i innovació, el Departament participa en projectes europeus, estatals, autonòmics i realitza col·laboracions i convenis amb altres administracions i empreses tant nacionals com estrangeres.

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa de la UAB i els accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics
Carrer de les Sitges
Escola d'Enginyeria (Edifici Q)
Universitat Autònoma de Barcelona
08193 - Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Espanya
Telf.:93.581.35.88
Fax:93.581.30.33

d.microlectronicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona