El departament ACSO:


El Departament d’Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de l’àrea de coneixement d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors, en particular de les especialitats d’Estructura de Computadors, Arquitectura de Computadors, Sistemes Operatius, Processament Paral·lel i Distribuït, i Processament d’Altes Prestacions i les seves aplicacions, en tots els centres de la Universitat Autònoma de Barcelona, i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

La recerca està orientada al tema del processament paral·lel, cobrint des de l’arquitectura, tant  al nivell del processador com del multiprocessador, fins a les aplicacions en Ciència Computational, i des dels entorns de desenvolupament i avaluació d’aplicacions, fins a les estratègies i eines per a la gestió de diversos tipus de sistemes paral·lels/distribuïts (Cluster Computing & Cloud Computing).

Està ubicat a l'Escola de Enginyeria al Campus Bellaterra de la UAB (a 15 Km. de Barcelona). Ubicació i Plànols.HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

TDX Tesis en Xarxa (DACSO)

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona