El Departament de Medicina i Cirurgia Animals és un departament de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el dia 1 de setembre de 2000 i adscrit a la Facultat de Veterinària.

La seva finalitat és coordinar els ensenyaments de l’àrea de coneixement de medicina i cirurgia animal a la llicenciatura de Veterinària de la UAB. Coordina i organitza assignatures de grau i de postgrau. Pel que fa a la recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i de transferència de coneixement del personal acadèmic del Departament.

Són membres del Departament els professors i les professores de l’àrea de coneixement de medicina i cirurgia animal, el personal investigador en formació, els i les residents de l’Hospital Clínic Veterinari (HVC), el personal d’administració i serveis i el personal de suport a la recerca que hi estigui adscrit.

El Departament organitza i desenvolupa, juntament amb el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB, el programa de doctorat de Medicina i Sanitat Animals, que atorga el títol de recerca en Veterinària i el de doctor/a per la UAB.

Un fet diferencial del Departament és el desenvolupament de programes de residències aprovats pels col·legis europeus d'especialitats veterinàries, i és el primer centre en tot l'Estat espanyol en què es pot dur a terme aquesta formació d'especialitats. Col·labora també en la formació de postgrau dels interns de l'Hospital Clínic Veterinari. A més, desenvolupa cursos de formació continuada per a la vessant clínica de la professió veterinària. Al Departament es desenvolupen projectes nacionals, europeus i internacionals, i s'estableixen convenis amb institucions públiques i privades. Els investigadors del Departament estan vinculats majoritàriament a diferents serveis de recerca del Departament: Servei Reproducció Equina, Servei d'Hematologia Clínica Veterinària, Servei d'Ecopatologia i Fauna Salvatge i Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària. S'investiga en línies de recerca clínica en el camp de la neurologia, l'hematologia, la medicina interna equina i de petits animals, la dermatologia, l'oftalmologia i la cirurgia. El grup de cirurgia disposa de quiròfans d'experimentació animal per a projectes propis i per a altres grups de recerca humana o animal. Actualment, es col·labora amb el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG), amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i amb el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals, participant en projectes vigents i plantejant-ne de nous.

Amb aquesta presentació, volem donar a conèixer el nostre departament i les persones que en formem part, per posar a disposició de la comunitat universitària i la resta de la societat els nostres coneixements i serveis.

Per obtenir informació més detallada, us convidem a continuar explorant la nostra pàgina web.

L'equip de direcció del Departament

Reglament DMCA Reglament DMCA

 

Documents Institucionals Documents Institucionals

 

Butlletí Oficial de la UAB Butlletí Oficial de la UAB

 

Plànols i Accessos Plànols i Accessos

 

Ein@ Gestió de l'activitat científica dels investigadors de la UAB. Accedeix des de l'enllaç de portada de la Intranet

 

Intranet UAB Intranet UAB

 

Campus Virtual Campus Virtual

 

Veterinària Virtual Veterinària Virtual

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Edifici V 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 21 53
FAX +34 93 581 33 25

d.med.cirurgia.animalarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona