Presentació del Departament


El Departament d'Enginyeria Electrònica (DEE) va ser creat el 14 de Desembre de 1995 per desenvolupar la docència en l'àmbit de l'Electrònica i Tecnologia Electrònica a la UAB, així com la recerca i transferència tecnològica en aquestes àrees i en àrees afins. Es va integrar inicialment a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria (ETSE), fins l'any 2009, en que al fusionar-se l'ETSE amb l'EUIS, s'integra a l'Escola d'Enginyeria, a on és actualment. El Departament participa en la docència a 9 titulacions de Grau i a dos Màsters, així com en el programa de doctorat d’Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, i aplega aproximadament uns 67 membres entre personal docent i investigador, estudiants de postgrau, i personal d'administració i serveis. Des d'un punt de vista estructural, el reglament del departament estipula que el Consell del Departament és l'òrgan màxim de decisió. D’altra banda, la Comissió Executiva és l'òrgan de gestió ordinari del departament.

El DEE participa en diversitat de projectes estatals, autonòmics i de la comunitat europea, així com en col·laboracions i convenis amb altres centres, institucions i empreses espanyoles i estrangeres.  

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Com arribar-hi Plànols i accessos del Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament d'Enginyeria Electrònica
Edifici Q 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 31 83

d.eng.electronicaarrobauab.es

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona