El Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques, adscrit a la Facultat de Dret de la UAB, és l’estructura bàsica encarregada de promoure i organitzar la docència i la recerca en l’àmbit que li és propi. Pel què fa a la docència, coordina els ensenyaments de les seves àrees de coneixement en una o diverses facultats o escoles, d’acord amb la programació docent de la UAB i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau. Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i hi dóna suport.

En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació, el personal d’administració i serveis que hi estigui adscrit així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d’un membre del personal acadèmic del Departament.

El departament de Dret Públic i Ciències Historicojuríques està integrat actualment per set unitats que corresponen a les àrees de coneixement de Dret Administratiu, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Dret Eclesiàstic de l’Estat, Dret Financer i Tributari, Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals, Dret Romà i Història del Dret i de les Institucions.

Documents institucionals Principals documents del Departament a la teva disposició

 

Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 13 00
TEL +34 93 581 48 77
TEL +34 93 581 40 20
TEL +34 93 581 37 65
FAX +34 93 581 20 65

d.dret.publicarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona