El Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut, creat el 1995, és l'estructura bàsica encarregada d'estructurar i desenvolupar la docència i la recerca de les dues unitats que l'integren: Psicobiologia i Metodologia de les Ciències del Comportament.

En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments propis de les dues àrees de coneixement en diverses facultats i escoles d’acord amb la programació docent de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i organitza i desenvolupa programes i estudis de doctorat i de postgrau.

Com a unitat bàsica de recerca, promou les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic i hi dóna suport.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Carrer Fortuna
Edifici B
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 28 13

d.psicobiologiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona