El Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació, adscrit a la Facultat de Psicologia de la UAB, és una unitat estructural de la Universitat Autònoma de Barcelona que té com a finalitat promoure i organitzar la docència i la recerca en les àrees de coneixement de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l'Educació. A l'àmbit de la docència, coordina l'ensenyament de la seva competència en diverses facultats i titulacions de la UAB, i organitza i desenvolupa programes d'estudis propis de tercer cicle. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

Les Unitats de Psicologia Bàsica i Psicologia Evolutiva i de l’Educació de Psicologia estan adscrites a la Facultat de Psicologia, i la Unitat de Psicologia Evolutiva i de l’Educació de Ciències de l’Educació està adscrita a aquesta Facultat.

  
Butlletí Oficial UAB Informació sobre acords i resolucions de la UAB

 

Plànols i accessos El mapa del departament i els plànols i accessos al Campus

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l'Educació
Edifici B
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
Horari d'atenció a la secretaria:
De dilluns a dijous: Matí de 10:00h a 13:30h. Tardes de 15:00h a 16:30h.
Divendres: Matí de 10:00 a 14:00h. Tarda tancat
Estiu: Matí de 10:00h a 14:00h
TEL +34 93 581 13 77

d.psic.basicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona