Calendari de reunions

Ordinàries de 2023

- 24 de març 9.30 - 11.30 h.

- 16 de juny 9.30 - 11.30 h.

- 6 d'octubre 9.30 - 11.30 h.

- 15 de desembre 9.30 - 11.30 h.

El lloc de les reunions es comunicarà conjuntament amb la convocatòria.