Calendari de reunions

Ordinàries de 2020

- 2 d'abril 9.30 - 11.30 h.

- 19 de juny 9.30 - 11.30 h.

- 16 d'octubre 9.30 - 11.30 h.

- 11 de desembre 9.30 - 11.30 h.

El lloc de les reunions es comunicarà conjuntament amb la convocatòria.