Calendari de reunions

Ordinàries de 2021

- 26 de març 9.30 - 11.30 h.

- 25 de juny 9.30 - 11.30 h.

- 8 d'octubre 9.30 - 11.30 h.

- 10 de desembre 9.30 - 11.30 h.

El lloc de les reunions es comunicarà conjuntament amb la convocatòria.