CEHIC

El Centre

centre


Des de la creació, el 1983, del Seminari d'Història de les Ciències, fins a la transformació en Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (1995) i la conformació actual com a centre d'estudi i de recerca (CER), el Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) de la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha consolidat com un eix fonamental en la recerca, l'ensenyament i la divulgació de la història de la ciència, la tecnologia i la medicina a Catalunya i Espanya. Les seves tasques van des de la recerca històrica i la docència en els diferents cicles universitaris, fins a diverses activitats relacionades amb la disciplina, com ara la conservació del patrimoni científic i la promoció del diàleg públic sobre temes relacionats amb la ciència contemporània.

El Centre és un espai integrador i dinàmic, dedicat a l'anàlisi crítica del paper de la ciència, la tecnologia i la medicina en diferents contextos socials i organitzat al voltant d'un nucli d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un centre eminentment multidisciplinari i incloent, obert a perspectives innovadores i que rep regularment professors, investigadors i estudiants de diferents països. L'activitat del CEHIC està centrada en la història de la ciència i la medicina contemporànies, els públics de la ciència o la història de la psicologia, entre d'altres temes. En conjunt, els membres del CEHIC constitueixen una comunitat acadèmica molt activa en el desenvolupament de projectes de recerca comuns i en l'organització de seminaris, cursos i una xarxa electrònica de comunicació sobre temes relacionats amb la disciplina.

Una de les tasques més importants del Centre d'Història de la Ciència és coordinar el Programa de doctorat en Història de la ciència (UAB-UB), ofert conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, el nivell d'excel·lència acadèmica del qual l'ha fet mereixedor de la Menció de Qualitat atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya. Aquest programa inclou el Màster en Història de la ciència: ciència, història i societat (UAB-UB), un màster oficial plenament integrat a l'espai europeu d'educació superior, el qual reuneix cada any prop de 30 alumnes de diversos països.

Equip directiu

Director: Xavier Roqué
Secretaria: Mònica Balltondre
Coordinadors de postgrau: Carlos Tabernero (Màster) i Jorge Molero (Doctorat)

Informació complementària