CEHIC

El Centre

El CEHIC

centre

Ens plau informar-vos de la creació del nou l'Institut d'Història de la Ciència (IHC) com a institut universitari de recerca propi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (RESOLUCIÓ EMC/2284/2020, de 21 de setembre). El nou Institut culmina una llarga trajectòria de recerca i docència en història de la ciència a la UAB: des de la creació, el 1983, del Seminari d'Història de les Ciències, la seva transformació en Centre d'Història de la Ciència (CEHIC) el 1995, fins a la seva conversió actual en institut de recerca propi. L'IHC assumeix el coneixement, l'expertesa i la projecció dels anys d'activitat del CEHIC, i dels seus grups de recerca i personal investigador en l'àmbit de la història de la ciència.

El nou Institut es consolida com un nucli fonamental en la docència (grau, màster i doctorat), la recerca, i la comunicació de la història de la ciència amb una important projecció internacional. L’IHC esdevé un espai integrador i dinàmic, dedicat a l'anàlisi del paper de la ciència i de la cultura científica en un sentit ampli, plenament inserida en la nostra societat, en el passat i el present. Es tracta d'un espai eminentment multidisciplinari i incloent, obert a perspectives innovadores i que rep regularment professors, investigadors i estudiants de diferents països.

La recerca de l’IHC es centra sobretot en la història de la ciència dels segles XIX i XX, des de diverses perspectives: les relacions entre la ciència, la política i el poder; el paper dels públics de la ciència com agent actius de construcció de coneixement; la dimensió material, espacial i urbana de la ciència; la història dels processos de medicalització i la de les ciències humanes; i les relacions entre ciència, salut i gènere. L’IHC s’ocupa també de les relacions de la història de la ciència amb disciplines afins com la filosofia, l’antropologia, la sociologia o els Science and Technology Studies (STS).

Equip directiu

Director en funcions: Xavier Roqué
Secretari:  Jaume Sastre
Coordinadors de postgrau: Carlos Tabernero (Màster) i Mònica Balltondre (Doctorat)

Informació complementària

Enllaços relacionats