CEHIC

El Centre

El CEHIC

centre


Des de la creació, el 1983, del Seminari d'Història de les Ciències, la seva posterior transformació en Centre d'Estudis d'Història de les Ciències (1995) i la conformació com a centre d'estudi i de recerca (CER), el CEHIC s'ha consolidat com un nucli fonamental en la docència, la recerca, i la divulgació de la història de la ciència (STM), a Catalunya i a l’Estat, amb una considerable projecció internacional.

El Centre és un espai integrador i dinàmic, dedicat a l'anàlisi crítica del paper de la ciència, la tecnologia i la medicina en diferents contextos socials i organitzat al voltant d'un nucli d'investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tracta d'un centre eminentment multidisciplinari i incloent, obert a perspectives innovadores i que rep regularment professors, investigadors i estudiants de diferents països. En conjunt, els membres del CEHIC constitueixen una comunitat acadèmica molt activa en el desenvolupament de projectes de recerca comuns i en l'organització de seminaris, cursos i una xarxa electrònica de comunicació sobre temes relacionats amb la disciplina.

Una de les tasques més importants del Centre d'Història de la Ciència és coordinar el Programa de doctorat en Història de la ciència (UAB-UB), ofert conjuntament per la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Barcelona, el nivell d'excel·lència acadèmica del qual l'ha fet mereixedor de la Menció de Qualitat atorgada pel Ministeri de Ciència i Innovació d'Espanya. Aquest programa inclou el Màster en Història de la ciència: ciència, història i societat (UAB-UB), un màster oficial plenament integrat a l'espai europeu d'educació superior, el qual reuneix cada any prop de 30 alumnes de diversos països.

Equip directiu

Director en funcions: Xavier Roqué
Secretari:  Jaume Sastre
Coordinadors de postgrau: Carlos Tabernero (Màster) i Mònica Balltondre (Doctorat)

Informació complementària

ML_Encapcalament_MenuDreta