Calendari de reunions

REUNIONS ORDINÀRIES DEL 2019

- 25 de març 12 - 14 h.
- 21 de juny 9.30 - 11.30 h.
- 11 d'octubre 9.30 - 11.30 h.
- 20 de desembre 9.30 - 11.30 h.

El lloc de les reunions es comunicarà conjuntament amb la convocatòria.