SERVEI D'INFORMÀTICA

 

Descripció

 
Documents de suport
Formularis
Tarifes

Característiques

e-Formularis
és un servei d’autogestió de formularis. La principal característica és que no es requereixen coneixements sobre programació web per crear els formularis.

Proporciona un entorn visual i senzill de creació de formularis orientats, per exemple a: la confirmació d’assistència a un congrés, la recollida de dades mitjançant una enquesta, la inscripció a un curs,...

Aquests formularis permeten la recollida de dades introduïdes pels usuaris destinataris.

Aquestes dades poden ser processades de les següents formes:

- Poden ser enviades per correu electrònic: les dades s’envien a una adreça de correu electrònic prèviament configurada. Es rep un correu per cada formulari emplenat i enviat.
- Poden ser desades dins una base de dades: les dades s’emmagatzemen internament i posteriorment poden ser descarregades en format CSV pels editors.

Un mètode no exclou a l’altre, pertant es poden fer servir tots dos a la vegada.

El servei s'estructura en llocs web (sites), en els quals un conjunt d’editors podrà gestionar només els formularis del seu àmbit.

Hi ha dos tipus d'usuaris:

- Usuaris editors: poden crear, modificar i configurar els formularis.
- Usuaris editors administradors: a més de tenir les mateixes funcionalitats que els editors, poden gestionar l’alta i baixa d’aquests.

L'objectiu d'aquest servei no és substituir altres eines institucionals orientades a la tramitació, ni suportar processos crítics.


Requeriments

Pertànyer al col·lectiu PAS o PDI de la UAB.


Accés

Per accedir al servei aneu a l’adreça http://eformularis.uab.cat