Tesis 2019/20 
Tesis 2018/19
Tesis 2017/18
Tesis 2016/17
Tesis 2015/16
Tesis 2014/15
Tesis 2013/14
Tesis 2012/13

Doctorat Lectura Tesis


Enllac al repositori online de tesis doctorals: TDX, Tesis Doctorals en Xarxa
 
Lectures tesis doctorals curs 2019/20:
 
22/09/2020 - Xiao Tingting - Chemical and synchrotron techniques for the characterization and development of functional foods. Plant biostimulant effects on Se enriching wheat
 
22/09/2020 - Lei Gan - Design, Synthesis and Applications of V-shapedPolycarboxylate meta–Carborane-Based Metal-Organic Frameworks.
 
27/07/2020 - Lima de Moura, Silio -From preconcentration to rapid detection of exosomes as biomarkers in clinical diagnosis
 
21/07/2020 - Martos Camí, Alba - Preparation of high fluorine polyfluorinated polyurethanes (FPUs) catalyzed by DABCO at room temperature. Chapter 2: Polymerization of
monobenzoxazines. Effects of the substituents on the reaction
 
21/07/2020 - Li, Hao - Functionalized Silica Nanoparticles for Catalysis, Nanomedicine and Rare Earth Metal Recycling
 
06/07/2020 - García Uceda, Laia - Utilización de la Espectroscopia NIR en el Análisis de la Identificación y Control de Calidad de Productos Farmacéuticos Liofilizados.
 
13/05/2020 - Cebrian Prats, Anna - Detalls moleculars de la síntesi de prostaglandina catalitzada per la Ciclooxigenasa-2 i la seva inhibició per l'aspirina
 
20/03/2020 - Bueno López, Dolores - Peptide functionalized nanoliposomes for biomolecule intracellular delivery, prepared using compressed CO2
 
28/02/2020 - Márquez Maqueda, Augusto - Tecnologies basades en Alginato i fibroïna de Seda aplicades a Biosensors
 
24/01/2020 - Heras Domingo, Javier - Modelització de Superfícies i Nanoparticules de RuO2: el seu potencial ús com a catalitzadors de la reacció d'evolució de l'oxigen.
 
19/12/2019 - Messele Gebeyehu, Zewdu  - Grafè CVD d'alta qualitat per a aplicacions en espintrònica.
 
17/12/2019 - Albalad Alcalà, Jorge - Modificació Post-Sintètica de Xarxes i Políedres Metal·loorgànics (MOFs,MOPs)
 
13/12/2019 - Peña Aparicio, Joaquim - Novel Cu(II) complexes bearing N,O-donor heteroaromatic ligands as potential anticancer drugs. A redox-active metallic core.
 
13/12/2019 - Barbero, Francesco - Physicochemical Characterization of the Evolution of Metal Nanoparticles in Biological and Environmental Media: from Synthesis to Interaction with Living Organisms.
 
05/12/2019 - Sciortino, Giuseppe - Understanding the interaction of metal complexes with their biomolecular targets.
 
 
 
15/11/2019 - Solórzano Rodríguez, Rubén - Iron-catechol Based Nanoscale Coordination Polymers as Efficient Carriers in HIV/AIDS Therapy
 
 
 
Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona