Ciència de Materials


Premis extraordinaris de doctorat. Programa en Ciència de Materials (PDCM)
Curs 2016-17 (Juny 2019)
 
El PDCM estableix els següents criteris per proposar els premis extraordinaris de doctorat. Aquests criteris estan ordenats per ordre d’importància:
 
Criteris:
  1. Articles originals en revistes científiques derivades de la Tesi Doctoral, tenint en compte els seu índex d’impacte, la posició de la revista i el nombre de citacions. Si es considera oportú, també es podrà valorar la posició del candidat com a primer o últim signant, o autor de correspondència.
  2. Si del treball de la Tesi Doctoral s’ha generat una patent que estigui en explotació, la seva puntuació equivaldrà a la d’un article del primer quartil. Una patent internacional sense explotar equival a un article del segon quartil.
  3. Altres mèrits.
 
Composició del tribunal:
El tribunal està format per tres membres titulars i per dos suplents, tots doctors amb experiència investigadora acreditada.
 
Presidenta: María Dolores Baró.
Secretari: Carmen Ocal.
Vocal: Pedro Gómez.
Suplents: Roser Pleixats i Joan F. Piniella.
 
 
Bellaterra, 12 de Juny de 2019
Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97
FAX: +34 93 581 24 77

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona