Les línies de recerca i direcció de tesi són:

ÀREES DE MUNTANYA I DE PAISATGE - Estudi del paisatge de les àrees de muntanya a través del temps.

Abel Albet Enric Mendizábal
Joan Manuel Soriano Antoni F. Tulla
   

GEOGRAFIA APLICADA - Anàlisi i ordenació del territori del medi rural, basat en l'acció antròpica al medi natural.

Anna Badia Antònia Casellas Àngel Cebollada
Enric Mendizábal Carme Miralles Montserrat Pallarès
Joan Manuel Soriano Antoni F. Tulla  


GEOGRAFIA ECONÓMICA - Estudi dels factors de localització industrial, del coneixement de l'economia i la innovació en les ciutats; gènere i desenvolupament econòmic; transport aèri i infraestructures.

Anna Badia Antònia Casella Montserrat Pallarès


GEOGRAFIA I GÈNERE - Introdueix i consolida l'enfocament de gènere a la geografia. Estudis urbans i rurals des de la perspectiva de gènere i interseccional (edat, classe social, origen, sexualitat, diversitat funcional). Metodologies qualitatives d'investigació i escales d'anàlisi que possibiliten l'estudi de la vida quotidiana.

Abel Albet Mireia Baylina Maria Dolors Garcia Ramon
Anna Ortiz Maria Prats  


GEOGRAFIA URBANA I ORDENACIÓ DEL TERRITORI - Estudi de les dinàmiques territorials associades al procés d'urbanització, tant des del punt de vista de l'anàlisi com de la prescripció, sobre els instruments adeients per poder gestionar-les.

Abel Albet Antònia Casellas Àngel Cebollada
Antoni Durà Carme Miralles Francesc Muñoz Ramírez
Oriol Nel.lo    


MÈTODE I APLICACIÓ DE LA TELEDETECCIÓ I EL SIG - Avenços metodològics en SIG i Teledetecció, i elaboració d'aplicacions que permeten avançar en la investigació bàsica i aplicada en aquestes matèries.

Anna Badia Xavier Pons


MIGRACIONS - Estudis sobre migracions interiors de Catalunya i d'Espanya i migracions intenacionales, des d'un punt de vista que inclogui aspectes geogràfics, demogràfics, econòmics, culturals i polítics; xarxes migratòries, localització de la població en el territori, canvis territorials, integració trajectòries migratòries, relacionades amb els llocs, immigració i particpació social, fluxes migratoris, i stocks, xarxes migratories, migracions i salut.

Ricard Morén Miguel Solana

 

MOBILITAT, TRANSPORT I TERRITORI - Estudis dels efectes de les dinàmiques territorials sobre la mobilitat; les conseqüències socials en termes de cohesió/exclusió de l'organització dels desplaçaments en els diferents mitjans de transport; l'anàlisi de la mobilitat des d'una perspectiva de gènere o les repercussions del models de la mobilitat en el mediambient.

Àngel Cebollada Carme Miralles


RECURSOS COSTANERS I PAISATGE - Estudi i anàlisi de la vulnerabilitat de les contes baixes de Catalunya en risc en front als canvis d'úsos del sòl.

Eduard Ariza Francesc Muñoz Ramírez


RECURSOS, RISCOS I CANVI AMBIENTAL A CATALUNYA - Anàlisis de les dimensions territorials i ambientals de recursos i riscos com els derivats del cicle hidrològic a Catalunya i en el litoral mediterrani espanyol. Esudi dels canvis en els usos del sòl durant les darreres dècades, especialment els vinculats al creixement urbà i turístic.
David Saurí


TEORIA I PENSAMENT GEOGRÀFIC - Història de la geografia i dels geògrafs/es; noves tendències i mètodes; geografies de/en la postmodernitat; geografies crítiques; llibres i narratives de viatges; alteritat, post-colonialisme, orientalisme; Marroc i Àfrica; noves geografies culturals.

Abel Albet Antònia Casellas Maria Dolors Garcia Ramon


Turisme i Desenvolupament Local - Anàlisi de la situació i evolució del turisme des del punt de vista geogràfic, econòmic, sociològic i ambiental; anàlisi dels nivells de la qualitat i de les mesures mediambientals del sector.

Asunción Blanco Gemma Cànoves
Antònia Casellas Joan Carles Llurdés


El professorat, el professorat associat i el personal investigador postdoctoral adscrits al Departament de Geografia també tenen la capacitat de dirigir tesi.

Informació i matrícula Informació general, línies de recerca, admissions i matrícula.

 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Dipòsit Digital de Documents Accés al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

 

International Welcome Point Tota la informació que poden necessitar Estudiants, Professoris i Personal Administratiu d'altres països

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Maria Antònia Casellas Puigdemasa
Coordinadora del Doctorat de Geografia
Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 3067

antonia.casellasarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona