Informació específica del Doctorat de Geografia


La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) està formada per:

Dra. Mireia Baylina
Dra. Antònia Casellas
Dra. Gemma Cànoves
Dra. Maria Dolors Garcia Ramon
Dra. Carme Miralles
Dr. Oriol Nel.lo
Dr. David Saurí


Tesi per compendi de publicacions
El Doctorat de Geografia té una normativa específica pel que fa a la realització de la tesi per compendi de publicacions, que ha estat aprovada en Comissió de Doctorat de Geografia el 10 d'abril de 2015, i referendada pel Consell de Departament de Geografia.


Aquí trobareu el format de la tesi del Programa de Doctorat de Geografia, és una guia breu, clara i concisa per tal de resoldre els aspectes formals mínims de la tesi


Premis extraordinaris de Doctorat
Podeu consultar la normativa dels premis extraordinaris de la UAB, així mateix la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Geografia l'amplia amb els criteris proposats.


Comissions de seguiment curs 2019-20
Les comissions de seguiment es celebraran la setmana del 15 al 19 de juny
Les Comissions de Seguiment de l'alumnat del Programa de Doctorat en Geografia del curs 2019-20 es realitzaran els dies 1, 2, 3, 4, 7, 8 de setembre de 2020.
Si es pot, es realitzaran de forma presencial al Departament de Geografia de  la UAB com cada any; si no és possible per les qüestions de salut pública que ens afecten, es faran on line, a través de l’aplicació Teams, cadascú des de casa seva o del lloc que estimi oportú.
La Comissió Acadèmica decidirà sobre la presencialitat/virtualitat del format just abans del període indicat, atenent a les indicacions que rebem dels Governs i de la UAB.
En cas que es facin les comissions on line, us enviarem un enllaç per conectar-vos el dia i hora previst

Informació i matrícula Informació general, línies de recerca, admissions i matrícula.

 

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Dipòsit Digital de Documents Accés al Dipòsit Digital de Documents de la UAB

 

International Welcome Point Tota la informació que poden necessitar Estudiants, Professoris i Personal Administratiu d'altres països

 

UAB Innova Notícies, articles i entrevistes sobre projectes innovadors.

 

Calendari acadèmic Calendaris dels centres amb convocatòries ordinàries. Tria el teu!

 

Calendari administratiu Les dates administratives que cal recordar

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Mireia Baylina Ferré
Coordinadora del Doctorat de Geografia
Departament de Geografia
Edifici B 08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
+34 93 581 8060

Mireia.Baylinaarrobauab.cat

 

 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona