Estudis de doctorat en Electroquímica. Ciència i Tecnologia


Presentació

El Programa Interuniversitari "Electroquímica. Ciència i Tecnologia" s´oferieix com a programa conjunt en cadascuna de les Universitats participants:

 • Universitat d'Alacant (universitat coordinadora)
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universidad Autónoma de Madrid
 • Universitat de Barcelona
 • Universidad de Burgos
 • Universidad de Córdoba
 • Universitat de Lleida
 • Universidad de Murcia
 • Universidad de Sevilla
 • Universidad Politécnica de Cartagena
 • Universitat de València

S´expedirà un títol de doctor conjunt per les Universitats participants al programa, de conformitat amb la denominació que consti en el Registre d´Unviersitats, Centre i Títols.

Coordinadora UAB

Dra. Iluminada Gallardo García - Telf. 93 581 1997
gestio.postgrau.química@uab.cat

Periode de Formació

El període de formació constarà de 60 crèdits ECTS d´activitats formatives, no inclosos en Màsters Universitaris, d´acord amb l´estblert en l´article 19.2 del Reial decret 1393/2007 i la resolució de la Direcció general d´Universitats de 29 de Desembre de 2008.

El període de formació estarà distribuït en dos blocs:

Bloc 1: 30 crèdits ECTS en cursos constituïts per 8 assignatures.
Bloc 2: 30 crèdits ECTS consistents en l´elaboració d´un projecte o treball de recerca.


Més informació: web Escola de Doctorat

Documents

Sol·licitud Matrícula (1r curs) RD 99/2011
Tutorial Alumnes Doctorat
Pla de Recerca
Estudis Doctorat Electroquímica, Ciència i Tecnologia
Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona