Admissió, 1ra matrícula i Documents post-1r matrícula


ADMISSIÓ

1. Verifica si compleixes els requisits d’accés generals i específics del programa de doctorat (disponibles a la fitxa del programa)

2. Contacta amb el professor responsable de la línia de recerca del teu interès per sol·licitar la teva acceptació com a doctorand sota la seva supervisió. La informació sobre línies de investigació i les dades de contacte com telèfon i e-mail estan disponibles a aquest web i a la pàgina web dels centres col·laboradors.

3. Realitza la sol·licitud d'admissió online d'acord amb el procediment establert per l'Escola de Doctorat (veure informació: alumne de nou accés). Et recordem que a la teva sol·licitud has d'adjuntar: c.v, passaport, títol de grau i màster, certificat de qualificacions de grau i màster, cartes d'acceptació del director/s i tutor i projecte de tesi (redacció lliure, 2 pàgines aproximadament, ha de constar breument objectius, metodologia, mitjans, planificació).


El coordinador/a del programa validarà, si escau, la teva sol·licitud i l'Escola de Doctorat emetrà una carta d'admissió que t'arribarà per correu electrònic.

PRIMERA MATRÍCULA


Has de sol·licitar cita previa per matricular-te a l'Escola de Doctorat (Masia de Can Miró. Campus UAB de Bellaterra). Trobaràs tota la informacio sobre la documentació que cal aportar al següent enllaç: 1a matrícula

Només en el cas que algun dels teus directors/tutors no sigui professor de la UAB, hauras d'aportar el Formulari de Directors/Tutors externs, el qual, ha d'anar signat per part teva i dels teus directors de tesi, així com per part del coordinador de Doctorat i el director/a del Departament. Per gestionar la signatura dels coordinador i director/a del Departament, cal que previament a la cita de matrícula portis el document omplert a la Secretaria del Departament de Química. Nosaltres gestionarem la signatura i t'avisarem per a que passis a recollir el formulari que hauras de lliurar a l'Escola de Doctorat.

UN COP MATRÍCULAT

En un termini màxim de 3 mesos a comptar des de l'admissió en el programa, el nou doctorand ha de lliurar a la Secretaria del Departament de Química els següents documents:


1. Document de compromís: 

El document de compromís és un acord escrit que estableix el marc de relació i els drets i deures del doctorand, el director, el tutor acadèmic de la tesi, el Departament i  la UAB. En aquest document trobaràs les condicions referides a la col·laboració entre el doctorand i el director de la tesi, les obligacions i la dedicació del doctorand, el director de la tesi i el tutor acadèmic, el sistema de resolució de conflictes i les activitats mínimes a realitzar en el marc dels estudis de doctorat. També ha de constar el règim de dedicació (temps complet o parcial).

Descarrega't el formulari per estudiant de doctorat en Ciència de Materials
Descarrega't el formulari per estudiant del doctorat en Química


2. Sol·licitud d'aprovació del pla de recerca (lliurar 2 exemplars):

Has de lliurar 2 exemplars, omplerts i signats. A aquests documents adjuntarem el pla de recerca que vas lliurar en sol·licitar la teva admissió per a la seva aprovació, s'escau, per la Comissió del Programa de Doctorat. Si el pla de recerca que vas lliurar en el moment de tramitar la teva admissió, s'ha vist modificat, hauràs de lliurar la nova versió.


El Pla de Recerca es un document de redacció lliure on ha de constar la metodologia, els objectius, els mitjans i la planificació temporal del desenvolupament de la teva investigació.
Descarrega't la sol·licitud

3. Codi de Bones Pràctiques:

El Codi de bones pràctiques es un codi de valors i principis que inspiren el desenvolupament de les activitats de recerca i ha de servir de guia per doctorands i directors.
Descarrega't el Codi de Bones Pràctiques i el full de signatura

4. Normes de Seguretat en el Treball en laboratoris i Full de conformitat:

Recull de normes en matèria de seguretat que tots els alumnes que treballen en laboratoris del Departament de Química han de conèixer. Un cop llegides, els alumnes hauran de lliurar a la Secretaria del Departament el Full de conformitat.
Descarrega't les normes i el full de conformitat


ÚLTIM PAS: SIA.UAB.CAT


Un cop aquests documents hagin estat validats per la Comissió del teu Programa de Doctorat hauràs de introduir-los a la aplicació Sigma d'expedients d'alumnes de doctorat a http://sia.uab.es/ >  Secretaria Virtual > Pla de Recerca i Activitats de Doctorands
Més informació: pla de recerca i activitats a Sia 
Doctorats UAB Escola de Doctorat UAB

 

SGIQ de l'Escola de Doctorat Sistema de Garantia Interna de Qualitat

 

Ajuts, Beques i Convocatòries Obre el cercador i perfila la teva cerca!

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Química
Edifici C, Facultat de Ciències
08193 - Cerdanyola del Vallès
TEL: +34 93 581 19 97

d.quimicaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona