Admissió al Doctorat


Admissió Doctorat

El candidat que vol accedir a un programa de doctorat ha de sol·licitar-ne l’admissió a la comissió acadèmica del programa de doctorat mitjançant una aplicació informàtica i seguir el procediment establert per la coordinació del programa de doctorat.
És important abans tenir definit el tutor acadèmic i el director de la tesi així com la línia de treball i haver acordat amb el tutor i el director els aspectes de detall sobre aquesta (anar a Línies i direcció).

Abans d'iniciar la sol·licitud s'ha de comprovar els requisits d'accés i la documentació per a l'admissió (al final de la pàgina) que s'haurà d'escanejar (consultar el calendari d'admissió en la mateixa pàgina).

Per accedir a l'aplicació de sol·licitud, el candidat s'haurà de registrar (si no és alumne UAB, veure 5 passos en la mateixa pàgina) i desprès accedir a l'aplicació i fer preinscripció aportant tota la informacio/documents indicats.

Preadmissió: L'Escola de Doctorat, seguint les indicacions de la coordinació del programa de doctorat, pot emetre amb anterioritat a l'inici del termini d'admissió d'un curs acadèmic, cartes de preadmissió per a futurs doctorands, a efecte que puguin sol·licitar una beca o bé per fer els tràmits del visat al seu país. Contactar amb el responsable del doctorat del departament.
HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

TDX Tesis en Xarxa (DACSO)

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona