Tesis llegides/dirigides per membres del Departament

Any 2016
Any 2015
Any 2014
  • Modelo en autómatas celulares extendidos para diseñar estrateias de evacuaciones en casos de emergencia.
  • Cristian Tissera
Any 2013 Any 2012 Any 2011 Any 2010 Any 2009 Any 2008 Any 2007 Any 2006 Any 2004 Any 2002 Any 2000 Any 1996 Any 1991 Any 1990 Any 1988 Any 1987 Any 1980 Any 1977
  • Conceptción y desarrollo de un procesador para la ejecución directa de lenguajes de alto nivel
  • Lorenzo Moreno Ruiz
HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

TDX Tesis en Xarxa (DACSO)

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat