Professors que dirigeixen tesis inscrites al Programa de Doctorat en Filosofia (2006 - )


 

Jesús Adrián Escudero

Doctorant: Ricardo Mendoza Canales
Títol provisional: "Individuación y Phantasia en Husserl"
Data d'inscripció: 04/12/2012

Doctoranda: Dianfei Yuan
Títol provisional: “Heidegger, Kant y el problema del tiempo”
Data d’inscripció: 3/10/2012   

Doctorant: Iván Flores Arancibia
Títol provisional: "Filosofía del Entre"
Data d'inscripció: 21/11/2011

Doctorant: Jorge Gómez Mancera
Títol provisional: "Michel Foucault y el problema de la subjetividad"
Data d'inscripció: 14/11/2007


Victoria Camps Cervera

Doctoranda: Angelica Bernal Olarte
Títol provisional: "Las mujeres y el poder político: ¿Una investidura incompleta?"
Data d'inscripció: 10/01/2011

Doctorant: Enrique Rivero Ojeda
Títol provisional: "Comprender al otro"
Data d'inscripció: 15/03/2010 

Doctoranda: Yochabel de Souza Moitas
Títol provisional: "El carácter transformador del perdón"
Data d'inscripció: 30/09/2009

Doctorant: Martí Marimon Aguadé
Títol provisional: "Els marges del pensament polític contemporani"
Data d'inscripció: 15/04/2009

Doctorant: Ramon Vilà
Títol provisional: "La tabla del tres. Las consecuencias éticas y políticas del pragmatismo, leído desde las categorías de Charles Peirce"
Data d'inscripció: 10-11-2006


David Casacuberta

Doctorand: Marc Campos Mula
Títol provisional: “Diálogo y contemplación filosófica práctica e innovación en organizaciones empresariales”
Data d’inscripció: 20/12/2012

Doctorand: Alessandro Gravili
Títol provisional: “El concepto de software libre en la disputa entre R. Stallman y E. Raymond”
Data d’inscripció: 1/03/2012

Doctorant: Luis Eduardo Duarte Valverde
Títol provisional: "Los criterios estéticos del net art como juegos del lenguaje"
Data d'inscripció: 31/10/2011

Doctorant: Armando Bastardo Fernández
Títol provisional: "Raonant mitjançant l'educació per la ciutadania"
Data d'inscripció: 31/01/2011


Anna Estany Profitós

Doctorant: Andreu Ballús Santacana
Títol provisional: "Antecedents filosòfics de la tercera generació de les ciències cognitives"
Data d'inscripció: 14/03/2011

Doctorant: Èric Arnau Soler
Títol provisional: "Cognitive externalism and the the understanding of human reason"
Data d'inscripció: 8/04/2010
Co-director: Thomas Sturm

Doctorant: Iván Redondo Orta
Títol provisional: "El papel de las combinaciones conceptuales en los diseños experimentales"
Data d'inscripció: 22/09/2009

Doctorant: Rafael González del Solar
Títol provisional: "Understanding and control. The role of explanations in ecological science"
Data d'inscripció: 27-11-2007

Doctorant: Josep Alsina Calvès
Títol provisional: "El origen de la geologia en los siglos XVII y XVIII: una perspectiva filosófica"
Data d'inscripció: 30-03-2007


Olga Fernández Prat

Doctoranda: Marta Vidal Perera
Títol: Passive Actions: A Body-First Account
Directora: Olga Fernández Prat
Data de lectura: 13/04/2018


Raúl Gabás Pallás

Doctorant: Marcel Real Obradors
Títol provisional: "La teoría del Juicio en Kant"
Data d'inscripció: 23/03/2009


Víctor Gómez Pin

Doctorant: Jaume Romero Ruiz
Títol provisional: "Qüestions ontológiques en relació als models científics"
Data d'inscripció: 20/01/2012

Doctorant: Albert Comas Noé
Títol provisional: "Una revisió del concepte "physis" d'acord amb la física contemporània"
Data d'inscripció: 13/10/2011

Doctorant: Oscar Castro García
Títol provisional: "Historia de la Biosemiótica. Desde los orígenes en Jacob von Uexküll hasta los últimos avances en la Escuela de Copenhague"
Data d'inscripció: 18-06-2009

Doctorant: Enric Puig Punyet
Títol provisional: "Resignificación del concepto de tiempo en los contextos judeocristiano y capitalista y su legitimación científica"
Data d'inscripció: 20/05/2009


Jesús Hernández Reynés

Doctorant: Miguel Penas López
Títol provisional: "Individuación e individuo en el pensamiento de Gilbert Simondon. La estructura auto-actualizante de lo real"
Data d'inscripció: 29/11/2010
Tesi inscrita en co-tutela amb la Université de Toulouse II - Le Mirail (co-director: Pierre Montebello)

Doctorant: Fernando Matías González
Títol provisional: "Temporalidad y transformación de los horizontes de experiencia en el pensamiento contemporáneo"
Data d'inscripció: 21/01/2011
Co-directora: Begonya Saez

Doctoranda: Teresa Sallent Puigcercós
Títol provisional: "La responsabilitat moral a l'època arcaica"
Data d'inscripció: 9//09/2009


Carl Hoefer

Doctorant: Christopher Evans
Títol provisional: "Knowledge Generation in Fundamental Physics: Gravity Probe B and the General Theory of Relativity"
Data d'inscripció: 16/1/2009


Jessica Jaques Pi

Doctoranda: Anna Eurich Giménez
Títol provisional: “Estètica de la paradoxa en les arts escèniques contemporànies”
Co-director: Gerard Vilar
Data d’inscripció: 20/02/2013

Doctorand: Luis Guerra Miranda
Títol provisional: “Alain Badiou, una Estética del Acontecimiento. Procedimientos de visibilidad en los márgenes del arte contemporáneo”
Co-director: Gerard Vilar
Data d’inscripció: 7/03/2013 

Doctoranda: Clara Laguillo Abbad
Títol provisional: “La dimensió temporal en els nous medis artístics”
Co-director: Gerard Vilar
Data d’inscripció: 7/03/2013

Doctorant: Enrique Berenguer Alarcón
Títol provisional: "Representación y mostración en el pensamiento y en el arte, con énfasis en lo contemporáneo"
Data d'inscripció: 29/09/2009

Doctoranda: Juana Victoria González Galeotti
Títol provisional: "Por una estética del recuerdo: Memoriales contemporáneos en la construcción de un lenguaje simbólico: el caso de América y Europa"
Data d'inscripció: 22/09/2009   
Co-director: Gerard Vilar

Doctoranda: Mónica Amieva Montañez
Títol provisional: "La dimensión educativa de las estrategias situacionistas"
Data d'inscripció: 24/07/2009 
Co-director: Gerard Vilar

Doctorant: Pawel Odyniec
Títol provisional: "La doctrina del auto-reconocimiento en el shivaísmo de Cachemira"
Data d'inscripció: 30/06/2009

Doctoranda: Sandra Álvaro Sánchez
Títol provisional: "Art contemporani: de la representación a la heterotopia"
Data d'inscripció: 28/04/2009
Co-director: Gerard Vilar Roca

Doctorant: Alexandre Nunes de Oliveira 
Títol provisional: "Sublime y posmodernidad: La relación entre la estética de lo sublime y el origen de la cultura posmoderna"
Data d'inscripció: 13-3-2008Jaume Mensa

Doctorand: Sergi Grau Torras
Títol provisional: “L’estudi d’Aristòtil en les obres mèdiques d’Arnau de Vilanova”
Co-directors: Sebastià Giralt/Michael McVaugh
Data d’inscripció: 7/03/2013


Àngel Puyol González

Doctorand: Cristian Moyano
Títol provisional: “Solidaritat i ética alimentària”
Data d’inscripció: XX/XX/XXXX

Doctorand: Eudald Espluga
Títol provisional: “Fraternitat i filosofía de l’autoajuda”
Data d’inscripció: XX/XX/XXXX

Doctorand: Araceli Teixidó
Títol provisional: “Una crítica al principi d’autonomia des de la perspectiva de la psicoanàlisi”
Data d’inscripció: XX/XX/XXXX

Doctorand: Xavier Calvo Ruiz
Títol provisional:  “Alzheimer: crítica i transformació”
Data d’inscripció: 15/11/2012 

Doctoranda: Maria Dorina Mastan
Títol provisional: "A Moral Investigation of the Brain Drain of Healthcare Professionals"
Data d'inscripció: 7/02/2011

Doctorant: Noè Pasies Baca
Títol provisional: "La llar i els seus límits: punts de confluència entre cosmopolitisme i comunitarisme"
Data d'inscripció: 20/01/2011

Doctorant: Montserrat Sirvent Angulo
Títol provisional: "Els transtorns mentals severs estan en igualtat de condicions que les malalties cròniques orgàniques que es donan en més freqüència a les nostres societats per part de les institucions polítiques i sociosanitàries"
Data d'inscripció: 28/05/2010

Doctorant: Washington Ruiz Martins da Silva
Títol provisional: "Las cuatro generaciones de la cultura de los derechos humanos"
Data d'inscripció: 20/05/2010

Doctoranda: Lambra Sáinz Vidal
Títol provisional: "Tocqueville i la ciència de l'associació"
Data d'inscripció: 30/09/2009

Doctorant: Josep Clusa i Capell
Títol provisional: "El concepto de justicia en el pensamiento político de Aristóteles"
Data d'inscripció: 1/10/2009

Doctorant: Juan Antonio Marin Freixinet
Títol provisional: "El principi d'autonomia dins l'àmbit biomèdic"
Data d'inscripció: 29/09/2009

Doctorant: Marc Plana Botey
Títol provisional: "La il·lusió de llibertat al cinema mainstream"
Data d'inscripció: 1/07/2009

Doctorant: Santiago Martínez Checa
Títol provisional: "Autonomía y compasión en el teatro de la muerte. Una reflexión en torno a la eutanasia"
Data d'inscripció: 1/07/2009


Joan Rovira

Doctoranda: Immaculada Puga Espí
Títol provisional: "La deshumanitació de la relació metge-pacient"
Data d'inscripció: 3/9/2009


Begonya Saez Tajafuerce

Doctorand: Roger Mas Soler
Títol provisional: “L’angoixa: Kierkegaard i Heidegger, Freud i Lacan, Dreyer i Trier”
Co-directora: Laura Llevadot (UB)
Data d’inscripció: 5/02/2013

Doctoranda: Selma Rodal Linares
Títol provisional: "Revisión del poetizar en Heidegger y su articulación en la experiencia del lenguaje desde el proceso de creación de la expresión formal contemporánea y su experiencia lectora"
Data d'inscripció: 23/01/2012

Doctoranda: Alba González Torrents
Títol provisional: "Tecnología, cuerpo e identidad en el imaginario del anime"
Data d'inscripció: 14/03/2011

Doctorant: Fernando Matías González
Títol provisional: "Temporalidad y transformación de los horizontes de experiencia en el pensamiento contemporáneo"
Data d'inscripció: 21/01/2011
Co-director: Jesús Hernández Reynés

Doctoranda: Ana Cecilia González
Títol provisional: "Estatutos del cuerpo en la cultura contemporánea según la teoría de Jacques Lacan"
Data d'inscripció: 10/01/2011

Doctorant: José Antonio Ortiz Murcia
Títol provisional: "Veritat i subjecte en el llindar entre filosofia i literatura"
Data d'inscripció: 19/05/2009

Doctoranda: Sofía Guadalupe Solís Salazar
Títol provisional: "Género e identidad en el Arte Contemporáneo Mexicano. El caso de Nahum B. Zenil"
Data d'inscripció: 16//09/2009


Thomas Sturm

Doctoranda: Cristina Balaguer (Philosophy, UAB)
Títol: Mercier and Sperber’s interactionist account of reasoning
Data: 2018

Doctoranda: Alican Sezginer (Philosophy, UAB)
Títol: The unity of knowledge and pluralism
Data: 2018
 
Doctorant: Javier Poveda (CEHIC, UAB): The problem of intractatability in AI and cognitive science: From the Dartmouth conference to the Boltzmann machine (1955-1985) 
Data: 2017
 
Doctorand: Peter Sperber (Philosophy, Utrecht University)
Títol: Kantian psychologism (external committee member)
Data: June 21, 2017
 
Doctorand: Adrià Aldomà (Philosophy, UAB)
Títol: Priorities of research in the social sciences (director)
Date: 2016
 
Doctorant: Jaime Valenzuela (CEHIC, UAB)
Títol: The fact-value distinction in science and its relation to the ideal of mechanical objectivity
Data: 2015
 
Doctorand: Héctor Luis Pacheco Acosta (Philosophy, UAB)
Títol: Time and memory in Kant’s theory of inner experience
Data: 2015
Co-director: S. de Bianchi
 
Doctorand: Eric Arnau (Philosophy, UAB)
Títol: Extended cognition meets bounded rationality
Data: 2015
Co-director: A. Estany

Doctorand: Josep Clusa (Philosophy, UAB)
Títol: Aristotle: Justicia y eudaimonia: Una investigación sobre la ética neoaristoelica (co-director, with A. Puyol)
Co-director: 04/11/2015
 
Doctoranda: Lara Scaglia (Philosophy, UAB)
Títol: Objectivity, knowledge and experience: The role of the Kantian notion of a transcendental schema in epistemology and psychology
Date: 2013

Doctorand: Liesbet Vanhaute (Philosophy, University of Antwerp)
Títol: Kant and the anthropology of agency(external committee member)
Data: 29/11/2012

Doctorant: Èric Arnau Soler
Títol provisional: "Cognitive externalism and the the understanding of human reason"
Data d'inscripció: 08/04/2010
Co-director: Anna Estany


Marta Tafalla

Doctoranda: Carla Isabel Velásquez Giraldo
Títol provisional: "Ontología y ciencia en Ferrater Mora"
Data d'inscripció: 3/05/2010
Co-director: Josep Maria Terricabras Nogueras (U. Girona)

Doctoranda: Laura Benítez Valero 
Títol provisional: "La vida como material"
Data d'inscripció: 28/04/2009
Co-director: Gerard Vilar Roca


Josefa Toribio

Doctorand: Pablo Couto Souto
Títol: “Naturaleza y estructura de las representaciones mentales” 
Data d’inscripció: 12/02/2013


Jordi Vallverdú

Being supervised
- Alejando Canada (2016-…) “El transhumanismo”
- Yosuke Nakano (2017-…) “The Supervenience of Self and Al"
- Cesar Rommel Salas Guerra (2017-…) “Análisis semiótico de la biocibernética por medio del mapeo de patrones en ondas cerebrales”


Antoni Vincens

Doctoranda: Lizbeth Ahumada Yaneth
Títol provisional: "Causa e insconsciente"
Data d'inscripció: 29/09/2009

Doctoranda: Anna Tenza Graells
Títol provisional: "La problemàtica de l'Objecte en la Teoria Psicoanalítica"
Data d'inscripció: 24/07/2009


Gerard Vilar Roca

Doctoranda: Garazi Pascual Cuesta
Títol provisional: “Comunidad y periferia: arte político vasco en el siglo XXI”
Data d’inscripció: 29/01/2013

Doctoranda: Anna Eurich Giménez
Títol provisional: “Estètica de la paradoxa en les arts escèniques contemporànies”
Co-directora: Jèssica Jaques
Data d’inscripció: 20/02/2013

Doctorand: Luis Guerra Miranda
Títol provisional: “Alain Badiou, una Estética del Acontecimiento. Procedimientos de visibilidad en los márgenes del arte contemporáneo”
Co-directora: Jèssica Jaques
Data d’inscripció: 7/03/2013 

Doctoranda: Clara Laguillo Abbad
Títol provisional: “La dimensió temporal en els nous medis artístics”
Co-directora: Jèssica Jaques
Data d’inscripció: 7/03/2013

Doctoranda: Marina Hervás Muñoz
Títol provisional: “Música y conocimineto en la filosofía de Th. W. Adorno”
Data d’inscripció: 19/07/2013

Doctoranda: Andrea Soto Calderón
Títol provisional: "El hacer de las imágenes: aproximaciones hacia otra concepción de la mirada"
Data d'inscripció: 3/02/2012

Doctoranda: Ana Almeida Campos
Títol provisional: "Joyería: arte y reflexión"
Data d'inscripció: 17/12/2010 

Doctoranda: Juana Victoria González Galeotti
Títol provisional: "Por una estética del recuerdo: Memoriales contemporáneos en la construcción de un lenguaje simbólico: el caso de América y Europa"
Data d'inscripció: 22/09/2009   
Co-director: Jèssica Jaques

Doctoranda: Mónica Amieva Montañez
Títol provisional: "La dimensión educativa de las estrategias situacionistas"
Data d'inscripció: 24/07/2009 
Co-directora: Jèssica Jaques Pi

Doctorant: Willy Kautz Feviani
Títol provisional: "Montaje de experiencias autáticas. La excepción artística en la época de la estetización"
Data d'inscripció: 24/07/2009
Co-directora: Jèssica Jaques

Doctoranda: Sabina Dorneanli
Títol provisional: "Pretensiones de validez en la fotografía contemporánea"
Data d'inscripció: 23/06/2009

Doctoranda: Dialitza Colón Pérez
Títol provisional: "Puerto Rico: arte, diáspora y esfera pública"
Data d'inscripció: 18/06/2009

Doctoranda: Laura Benítez Valero 
Títol provisional: "La vida como material"
Data d'inscripció: 28/04/2009
Co-directora: Marta Tafalla

Doctoranda: Sandra Álvaro Sánchez
Títol provisional: "Art contemporani: de la representación a la heterotopia"
Data d'inscripció: 28/04/2009
Co-director: Jèssica Jaques

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Barcelona HPS Research Group Barcelona HPS Research Group

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona