Línies i projectes de recerca vigentsÉtiques contempor?nies

Professorat: Vict?ria Camps, Àngel Puyol, Daniel Gamper, Mercè Rius, Jordi Riba.

Projecte de recerca vinculat:
"La religi? en l'espai p?blic democr?tic. Formes de la?citat". FFI2009-07433. Investigador principal: Dr. Daniel Gamper

 
Estàtiques contemporànies

Professorat: Gerard Vilar, Jessica Jacques, Marta Tafalla, David Casacuberta, Begonya Saez Tajafuerce, Remei Capdevila

Projectes de recerca vinculats:
"La historicidad de la experiencia estetica II: continuidad y discontinuidad entre experiencia estetica y sentido mora". FFI2008-04339/FISO. Investigador principal: Dr. Gerard Vilar (2009-2011)

"Experiencia est?tica e investigaci?n art?stica: aspectos cognitivos del arte contempor?neo". FFI2012-32614. Investigador principal: Gerard Vilar (2012-2015).

 
Filosofia i teoria de la cultura

Professorat: Antoni Vicens, Begonya Saez Tajafuerce, Jes?s Hern?ndezOntologia

Professorat: V?ctor G?mez-Pin, Antoni Vicens, Jes?s Hern?ndez, Begonya Saez Tajafuerce, Jes?s Adri?n Escudero, Daniel Gamper

Projectes de recerca vinculats:
"El vocabulario filos?fico de Martin Heidegger". FFI2009-13187FISO. Investigador Principal: Jes?s Adri?n Escudero.


Ciència cognitiva i filosofia de la ment

Professorat: Anna Estany, David Casacuberta, Olga Fern?ndez, Carl Hoefer, Josefa Toribio, Jordi Vallverd?, Daniel Quesada Casajuana.

Projectes de recerca vinculats:
"Cognici? i entorns tecnol?gics. El paper de les ci?ncies cognitives en el disseny d'artefactes tecnol?gics". HUM2007-31036-E. Investigadora principal: Dra. Anna Estany.

"Discriminabilidad perceptiva: contenido no-conceptual y conceptos demostrativos". FFI2008-06164-C02-02. Investigadora principal: Dra. Olga Fernández.

"Causalitat en la Teoria General de la Relativitat". HUM2005-07187-C03-02/FISO. Investigador principal: Dr. Carl Hoefer.

"Experiencia, creencia y agencia mental". FFI2011-26853 Investigadora principal: Dra. Josefa Toribio.


Història de la ciència

Professorat: Jorge Molero, Agust? Nieto, Xavier Roqu?, ?lvar Mart?nez.

Projectes de recerca vinculats:
"Entre el centre i la perif?ria: la premsa m?dica a Catalunya (1898-1938)". HAR2009-11342 Investigador principal: Annette M?lberger

"Història de la Ciència, la Tecnologia i la Medicina a la Catalunya contempor?nia (segles XVIII-XX)". SGR2009-887. Investigador principal: Agustí Nieto-Galán 

"Salud, enfermedad y orden social en España. Las din?micas de inclusión-exclusión social en torno a la clase y la profesi?n a trav?s de los discursos y prácticas médicas en el siglo XX". HAR2009-13389-C03-01 (subprograma HIST). Investigador principal: Jorge Molero Mesa   

"Bases per a una història de la f?sica a Espanya en el segle XX". HAR2008-05039. Investigador principal: Xavier Roqu? Rodríguez.

"Science and Expertise in the public sphere: Barcelona (1888-1992)". HAR2009-12918-C03-02. Investigador responsable: Agustí Nieto-Gal?n   


Lògica i intel·ligència artificial

Professorat: Pilar Dellunde

Projectes de recerca vinculats:
- European Union project 689176, SYSMICS (H2020-MSCA-RISE-2015) 2015-2018

- RECERCAIXA 2018 - AppPhil. Applied Philosophy for the Value-Based Design of Social Network Apps, 2018-2020.
 
- TIN2017-89758-R. Imbuing values in the coordination of hybrid social networks, MINECO, 2018-2020
 
- TIN2015-71799-C2-1-P. Reasoning, satisfaction and optimization. MINECO, 2016-2019


Filosofia Medieval
Professorat: Jaume Mensa

Projectes de recerca vinculats:
"Corpus Digital de la Ciencia en la Corona de Arag?n y su contexto latino y rom?nico: Arnau de Vilanova". FFI2011-29117-C02-02 (FILO). Investigador principal: Sebasti? Giralt


Estudis de dones, gènere i queer

Professorat: Victoria Camps Cervera, Begonya Saez Tajafuerce

Projectes de recerca vinculats:
"Corpografies de la Identitat. Estudi cultural del cos com a lloc de representaci? genérico-sexual i ?tnica del subjecte". FFI2009-09026 Investigadora principal: Dra. Meri Torras (Cos i Textualitat. 2009 SGR 651)

Tesis en Xarxa Les tesis doctorals de les universitats catalanes

 

Barcelona HPS Research Group Barcelona HPS Research Group

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Departament de Filosofia
Edifici B
Campus de la UAB
08193 Bellaterra
(Cerdanyola del Vallès)
TEL +34 93 581 16 18
FAX +34 93 581 20 01

d.filosofiaarrobauab.cat

 

 

 

 

2023 Universitat Autònoma de Barcelona