Doctorat en Informàtica

El programa de doctorat en Informàtica de la UAB compta amb una experiència dilatada. La seva existència es remunta al RD 185/1985, moment en què els estudis de doctorat en informàtica comencen el seu camí a la UAB.

En l'actualitat, el programa de doctorat en Informàtica és un programa interdepartamental que agrupa tres departaments de l'Escola d'Enginyeria que realitzen la seva docència i la seva recerca en l'àmbit de la informàtica (Departament d'Arquitectura d'Ordinadors i Sistemes Operatius, Departament de Ciències de la Computació, Departament d'Enginyeria de la Informació i les Comunicacions i ). Més enllà d'aquests tres departaments, aquest programa de doctorat també col·labora de forma molt estreta i continuada amb dos centres de recerca capdavanters en els seus àmbits: el Centre de Visió per Computador i l'Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA) del CSIC.

El departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius es responsable de la línia de Computació d'altes prestacions. En aquesta línia, la recerca està orientada a sistemes de còmput paral·lels i distribuïts on la Computació d'Altes Prestacions és clau en molts camps de la ciència i l'enginyeria. L'objectiu fonamental en aquesta línia es basa en la recerca de polítiques de gestió de recursos, com també de nous paradigmes de programació i eines d'ajust de prestacions, orientats a l'execució i simulació eficient d'aplicacions multidisciplinàries (bioinformàtica, salut, predicció d'incendis, etc.) amb elevats requeriments computacionals i de dades, sobre sistemes multi-manycore, inclosos en plataformes com Clusters, Multiclusters, i Clouds.

El investigadors involucrats són:
 • César Galobardes, Eduardo
 • Cortés Fité, Ana
 • Franco Puntés, Daniel
 • Hernández Budé, Porfidio
 • Heymann Pignolo, Elisa
 • Luque Fadón, Emilio
 • Margalef Burrull, Tomás
 • Moure López, Juan Carlos
 • Rexachs del Rosario, Dolores
 • Ripoll Aracil, Ana
 • Senar Rosell Miquel Angel
 • Sikora Anna
 • Sorribes Gomis, Joan
 • Suppi i Boldrito, Remo
Per a més informació, visitar la pàgina oficial del doctorat.
HPC4EAS High Performance Computing for Efficient Applications and Simulation

 

HPCA4SE High Performance Computing Applications for Science and Engineering

 

TDX Tesis en Xarxa (DACSO)

 

CONTACTA AMB NOSALTRES

Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius (DACSO)
Edifici Q, 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Tel: +34 93 581 1990

d.arquitectura.computadorsarrobauab.cat

 

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona